Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » Články » Zvýšení školného

Zvýšení školného

Rádi bychom vás informovali o zvýšení školného (podle § 8 Úplata za vzdělávání vyhlášky č. 75 Sb., o základním uměleckém vzdělávání), z důvodu nárůstu neinvestičních výdajů školy, s platností od září nového školního roku 2023/2024.
Změna se týká rovněž žáků studia pro dospělé (SPD), na které již v tomto školním roce škola nedostává podle nové metodiky ministerstva školství žádné finanční prostředky.

Nový rozpis školného viz odkaz:

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme