Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Přijímací zkoušky na 2021/2022

Termín přijímacích zkoušek je pondělí 10. - pátek 14. května.
Uzávěrka přihlášek byla 2. května. Více informací najdete ZDE.

Harmonogram přijímacích zkoušek najdete ZDE.
 

Přijďte prosím cca 10 minut předem, v 1. patře budovy školy vyplňte Čestné prohlášení o bezinfekčnosti pro dítě i doprovázející osobu a odevzdejte jej službě, která je bude vybírat. Prohlášení si můžete také stáhnout zde a vyplnit předem:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZUŠ 2021.pdf

Důležité: Není potřeba nosit prohlášení na každý obor zvlášť, pouze pokud se zúčastníte zkoušek v obou budovách Slezská a Dittrichova (v případě tanečního oboru), do každé budovy potřebujeme prohlášení zvlášť.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné na našich webových stránkách ve středu 18. května 2021 od 13:00.
Nově se uvolnila místa na akordeon, v případě zájmu o tento obor nás prosím kontaktujte na sajdlova@zusihurnika.cz.

Obnovení prezenční výuky výtvarného oboru

Od 10. 5. 2021 bude distanční výuka Výtvarného oboru nahrazena konzultacemi ve trojicích, podrobný rozpis termínů Vám zašlou Vaši pedagogové. 

Od 10. 5. zároveň končí distanční výuka a začínají konzultace po třech - info hledejte v mailu (pokud Vám nic nepřišlo, nahlédněte prosím do Hromadných nebo Spamových mailů) nebo se obraťte na svého vyučujícího.

Videa z distanční výuky

Podívejte se na online koncerty a akce naší školy v sekci AKCE.

 

Úvod

Nabízíme kvalitní výuku všech uměleckých oborů, rozvíjení talentu a dovedností Vašich dětí, účast v národních i mezinárodních soutěžích, na slavnostních koncertech a vystoupeních (např. ve Velkém sále Novoměstské radnice nebo v sále Martinů na Akademii múzických umění), výměnné zájezdy do zahraničí. Výuka probíhá v odpoledním režimu.
Všichni pedagogové jsou absolventy konzervatoří a vysokých uměleckých škol, řada z nich se aktivně věnuje i své umělecké profesi. Škola má nově zrekonstruované a moderně vybavené učebny a nový koncertní sál, má také bezbariérový přístup.

Adresa

Základní umělecká škola Ilji Hurníka
Slezská 21/920, 120 00 PRAHA 2 – Vinohrady

Ředitel školy

PaedDr. Pavel KLOUB
telefon: 221 590 368, 603 295 750
e-mail: kloub@zusihurnika.cz

Kancelář

Pavla VOKURKOVÁ, hospodářka
Marie KOFROŇOVÁ, školnice
telefon: 221 590 350
e-mail: info@zusihurnika.cz

Zástupkyně 

Ing. Jitka HERNYCHOVÁ
telefon: 221 590 367, 604 204 278
e-mail: hernychova@zusihurnika.cz

MgA. Zdeňka SAJDLOVÁ
telefon: 221 590 367, 734 446 775
e-mail: sajdlova@zusihurnika.cz

 

Výtvarný obor

Slezská 21, Praha 2
Petra Kučmašová
telefon: 221 590 360
e-mail: kucmasova@zusihurnika.cz

Taneční obor

Dittrichova 9, Praha 2
Kristýna Pokorná
telefon: 731 414 477
e-mail: pokorna@zusihurnika.cz

 

Aktuality

  • Přijímací zkoušky do výtvarného oboru

    Přijímací zkoušky do výtvarného oboru proběhnou letos poprvé ONLINE. Veškeré informace najdete ve VIDEU.

  • Obnova prezenční výuky hudebního oboru

    Od pondělí 12. dubna 2021 bude opět obnovena individuální výuka hudebního oboru (1 pedagog – 1 žák). Jak bude výuka probíhat: 1. Pedagog se s Vámi domluví, zda budete mít o prezenční výuku zájem. V opačném případě můžete pokračovat distančním způsobem. 2. Sólový zpěv a skupinová výuka bude nadále pokračovat distančním způsobem (hudební nauka, PHV, pěvecký sbor atd.) 3. Testování žáků není předepsané. 4. Kroužky dvou žáků budou rozděleny na individuální výuku po 25 minutách (např. u výuky kytary, zobcové flétny). Pedagog se s vámi domluví na změně rozvrhu. 5. Rodiče mladších žáků mají povolen vstup do budovy, musí však počkat na chodbě.

Další aktuality