Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Termín přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky ke studiu ve školním roce 2023/2024 budou probíhat v týdnu od 15. 5. do 19. 5.
Vyplnění elektronických přihlášek bude možné mezi 1. 4. 2023 - 30. 4. 2023. Odkaz na elektronickou přihlášku bude zveřejněn na našich webových stránkách.

Jarní prázdniny

Od pondělí 13. 3. do pátku 17. 3. jsou na naší škole jarní prázdniny.
 

Úvod

Nabízíme kvalitní výuku všech uměleckých oborů, rozvíjení talentu a dovedností Vašich dětí, účast v národních i mezinárodních soutěžích, na slavnostních koncertech a vystoupeních (např. ve Velkém sále Novoměstské radnice nebo v sále Martinů na Akademii múzických umění), výměnné zájezdy do zahraničí. Výuka probíhá v odpoledním režimu.
Všichni pedagogové jsou absolventy konzervatoří a vysokých uměleckých škol, řada z nich se aktivně věnuje i své umělecké profesi. Škola má nově zrekonstruované a moderně vybavené učebny a nový koncertní sál, má také bezbariérový přístup.

Adresa

Základní umělecká škola Ilji Hurníka
Slezská 21/920, 120 00 PRAHA 2 – Vinohrady

Ředitel školy

PaedDr. Pavel KLOUB
telefon: 221 590 368, 603 295 750
e-mail: kloub@zusihurnika.cz

Kancelář

Pavla VALKONY, hospodářka
Marie KOFROŇOVÁ, školnice
telefon: 221 590 350
e-mail: info@zusihurnika.cz

Zástupkyně 

Ing. Jitka HERNYCHOVÁ
telefon: 221 590 367, 604 204 278
e-mail: hernychova@zusihurnika.cz

MgA. Zdeňka SAJDLOVÁ
telefon: 221 590 367, 734 446 775
e-mail: sajdlova@zusihurnika.cz

 

Výtvarný obor

Slezská 21, Praha 2
Petra Kučmašová
telefon: 221 590 360
e-mail: kucmasova@zusihurnika.cz

Taneční obor

Dittrichova 9, Praha 2
Kristýna Pokorná
telefon: 731 414 477
e-mail: pokorna@zusihurnika.cz

 

Aktuality

  • Termín přijímacích zkoušek

    Přijímací zkoušky ke studiu ve školním roce 2023/2024 budou probíhat v týdnu od 15. 5. do 19. 5. Vyplnění elektronických přihlášek bude možné mezi 1. 4. 2023 - 30. 4. 2023. Odkaz na elektronickou přihlášku bude zveřejněn na našich webových stránkách.

  • Pololetní prázdniny

    V pátek 3. února jsou na naší škole pololetní prázdniny.

Další aktuality