Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Přijímací zkoušky na 2021/2022

Přijímací řízení bylo uzavřeno.
Na začátku školního roku 2021/ 2022 budeme vypisovat druhé kolo přijímacích zkoušek na tyto obory:

 • taneční oddělení
 • dechové oddělení (zobcová a příčná flétna, klarinet, pozoun)
 • akordeon
 • bicí nástroje
 • sborový zpěv
 • (s velkou pravděpodobností také klavír - bude upřesněno)

V případě zájmu sledujte naše webové stránky poslední týden v srpnu a na začátku září, kdy zveřejníme informace dle aktuální situace.

 

Obnovení kolektivní výuky od 24. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 24. května bude obnovena prezenční výuka také v kolektivní výuce. V následujících oborech vás ale poprosíme o dodání čestného prohlášení, které najdete níže:
Hudební nauka, souborová hra (FeverBand, Vinohráček, Fénix), Pěvecký sbor Coloreton.
Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem prosím doneste jednou týdně, na každý předmět zvlášť.
Čestné prohlášení 2021.pdf

V těchto oborech není nutné nosit čestné prohlášení:
LDO, VO, TO, PHV, Kolíček, Pimpinela, individuální hodiny hudebního oboru - skupiny jsou vždy do 10 žáků.

Úvod

Nabízíme kvalitní výuku všech uměleckých oborů, rozvíjení talentu a dovedností Vašich dětí, účast v národních i mezinárodních soutěžích, na slavnostních koncertech a vystoupeních (např. ve Velkém sále Novoměstské radnice nebo v sále Martinů na Akademii múzických umění), výměnné zájezdy do zahraničí. Výuka probíhá v odpoledním režimu.
Všichni pedagogové jsou absolventy konzervatoří a vysokých uměleckých škol, řada z nich se aktivně věnuje i své umělecké profesi. Škola má nově zrekonstruované a moderně vybavené učebny a nový koncertní sál, má také bezbariérový přístup.

Adresa

Základní umělecká škola Ilji Hurníka
Slezská 21/920, 120 00 PRAHA 2 – Vinohrady

Ředitel školy

PaedDr. Pavel KLOUB
telefon: 221 590 368, 603 295 750
e-mail: kloub@zusihurnika.cz

Kancelář

Pavla VOKURKOVÁ, hospodářka
Marie KOFROŇOVÁ, školnice
telefon: 221 590 350
e-mail: info@zusihurnika.cz

Zástupkyně 

Ing. Jitka HERNYCHOVÁ
telefon: 221 590 367, 604 204 278
e-mail: hernychova@zusihurnika.cz

MgA. Zdeňka SAJDLOVÁ
telefon: 221 590 367, 734 446 775
e-mail: sajdlova@zusihurnika.cz

 

Výtvarný obor

Slezská 21, Praha 2
Petra Kučmašová
telefon: 221 590 360
e-mail: kucmasova@zusihurnika.cz

Taneční obor

Dittrichova 9, Praha 2
Kristýna Pokorná
telefon: 731 414 477
e-mail: pokorna@zusihurnika.cz

 

Aktuality

 • Samostudium hudební nauky

  Přezkoušení žáků, kteří nedocházejí prezenčně do hodin hudební nauky je možné vykonat ve středu 9. 6. v podvečer. Na přesné hodině je NUTNÉ se domluvit mailem s paní učitelkou Vojtíškovou vojtiskova@zusihurnika.cz. Bez známky z HN nemůže žák postoupit do dalšího ročníku.

 • Hudební nauka - samostudium

  Pokud studujete hudební nauku formou samostudia a nejste domluvení na termín závěrečného testu, kontaktujte prosím svého pedagoga na vojtiskova@zusihurnika.cz nebo ctverackova@zusihurnika.cz.

Další aktuality