Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Přijímací zkoušky na školní rok 2024/25

Přijímací zkoušky na šk. rok 2024/2025 byly ukončeny.

Výsledky přijímacích zkoušek jsou zveřejněny zde.
V seznamu přijatých bude uvedeno registrační číslo ID dítěte z potvrzovacího e-mailu o doručené přihlášce.

 

Úvod

Nabízíme kvalitní výuku všech uměleckých oborů, rozvíjení talentu a dovedností Vašich dětí, účast v národních i mezinárodních soutěžích, na slavnostních koncertech a vystoupeních (např. ve Velkém sále Novoměstské radnice nebo v sále Martinů na Akademii múzických umění), výměnné zájezdy do zahraničí. Výuka probíhá v odpoledním režimu.
Všichni pedagogové jsou absolventy konzervatoří a vysokých uměleckých škol, řada z nich se aktivně věnuje i své umělecké profesi. Škola má nově zrekonstruované a moderně vybavené učebny a nový koncertní sál, má také bezbariérový přístup.

Adresa

Základní umělecká škola Ilji Hurníka
Slezská 21/920, 120 00 PRAHA 2 – Vinohrady

Ředitel školy

PaedDr. Pavel KLOUB
telefon: 221 590 368, 603 295 750
e-mail: kloub@zusihurnika.cz

Kancelář


Marie KOFROŇOVÁ, školnice
telefon: 221 590 350
e-mail: info@zusihurnika.cz

Zástupkyně 

Ing. Jitka HERNYCHOVÁ
telefon: 221 590 367, 604 204 278
e-mail: hernychova@zusihurnika.cz

MgA. Petra KUČMAŠOVÁ Jackmannová
telefon: 221 590 367, 734 446 775
e-mail: kucmasova@zusihurnika.cz

 

Výtvarný obor

Slezská 21, Praha 2
Petra Kučmašová
telefon: 221 590 360
e-mail: kucmasova@zusihurnika.cz

Taneční obor

Dittrichova 9, Praha 2
Kristýna Vencovská
telefon: 731 414 477
e-mail: vencovska@zusihurnika.cz

 

Aktuality

  • Zkoušky samostudia

    Přezkoušení žáků samostudia hudební nauky se koná v týdnu 3. – 7.6. 2024 v učebně č. 4 kdykoli v těchto časech: Pondělí 13:30 – 17:55 Úterý 13:30 – 17:55 Středa 13:30 – 17:00 Čtvrtek 13:30 – 17:55 Pátek 13:30 – 16:05 Normální hodiny HN se v tomto týdnu nekonají, za učitelkami mohou individuálně přicházet žáci, kteří potřebují uzavřít známku. Pomocné materiály k přípravě před zkouškou z hudební nauky najdete zde:

  • Přijímací zkoušky na školní rok 2024/2025

    Přijímací zkoušky do všech oborů byly ukončeny. Veškeré podrobnosti najdete na stránce https://zusihurnika.cz/o-studiu/prijimaci-zkousky/. Těšíme se na Vás.

Další aktuality