Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Přijímací zkoušky na školní rok 2024/25

Od 1. 4. do 10. 5. 10:00 hodin je možné vyplňovat přihlášku na školní rok 2024/2025.

Odkaz na přihlášku najdete zde.

Přijímací zkoušky na všechny obory proběhnou v týdnu 13. – 17. května 2024.  
(V případě problému volejte v dopoledních hodinách na tel. 221 590 367.)

V přihlášce vyberte zvolený obor - v případě Hudebního oboru zvolte i vybraný nástroj * /zpěv.

Zobrazí se vám pobočka, kde se zkoušky (i výuka) koná a nabídka termínů zkoušky.
Vyberte vhodné datum a čas, na nějž se v květnu s dítětem dostavíte.

Na každý obor (nástroj) je nutná nová přihláška.

Minimální věk uchazeče je 5 let (na literárně dramatickém oboru od 6 let). Dospělé začátečníky nepřijímáme.

Podrobné informace o přijímacích zkouškách do jednotlivých oborů:

Hudební:
* Pro budoucí prvňáčky a mladší děti pak lze vybrat i všeobecné studijní zaměření Přípravná hudební výchova.
Děti na přijímacích zkouškách zopakují předvedený rytmus, zopakují zahraný rozsah tónů nebo určí počet tónů v akordu a zazpívají 2 lidové písničky. (Ideálně: Kočka leze dírou, Skákal pes, Pec nám spadla, Prší,prší, Běží liška k Táboru, Sedí liška pod dubem….)

Literárně dramatický obor:
Děti přednesou zpaměti básničku a přečtou - pokud už umí číst - krátký úryvek z vlastní oblíbené knížky (knížku si přineste s sebou).

Výtvarný:
Podrobné informace najdete na: https://zusihurnika.cz/vytvarny-obor/

Taneční:
Uchazeči vytleskají předvedený rytmus, zazpívají lidovou písničku a zopakují po vyučující základní taneční kroky.

 

Úvod

Nabízíme kvalitní výuku všech uměleckých oborů, rozvíjení talentu a dovedností Vašich dětí, účast v národních i mezinárodních soutěžích, na slavnostních koncertech a vystoupeních (např. ve Velkém sále Novoměstské radnice nebo v sále Martinů na Akademii múzických umění), výměnné zájezdy do zahraničí. Výuka probíhá v odpoledním režimu.
Všichni pedagogové jsou absolventy konzervatoří a vysokých uměleckých škol, řada z nich se aktivně věnuje i své umělecké profesi. Škola má nově zrekonstruované a moderně vybavené učebny a nový koncertní sál, má také bezbariérový přístup.

Adresa

Základní umělecká škola Ilji Hurníka
Slezská 21/920, 120 00 PRAHA 2 – Vinohrady

Ředitel školy

PaedDr. Pavel KLOUB
telefon: 221 590 368, 603 295 750
e-mail: kloub@zusihurnika.cz

Kancelář

Pavla VALKONY, hospodářka
Marie KOFROŇOVÁ, školnice
telefon: 221 590 350
e-mail: info@zusihurnika.cz

Zástupkyně 

Ing. Jitka HERNYCHOVÁ
telefon: 221 590 367, 604 204 278
e-mail: hernychova@zusihurnika.cz

MgA. Petra KUČMAŠOVÁ Jackmannová
telefon: 221 590 367, 734 446 775
e-mail: kucmasova@zusihurnika.cz

 

Výtvarný obor

Slezská 21, Praha 2
Petra Kučmašová
telefon: 221 590 360
e-mail: kucmasova@zusihurnika.cz

Taneční obor

Dittrichova 9, Praha 2
Kristýna Vencovská
telefon: 731 414 477
e-mail: vencovska@zusihurnika.cz

 

Aktuality

  • Přijímací zkoušky na školní rok 2024/2025

    Přijímací zkoušky do všech oborů se budou konat 13. - 17. května 2024. Veškeré podrobnosti najdete na stránce https://zusihurnika.cz/o-studiu/prijimaci-zkousky/. Těšíme se na Vás.

  • Velikonoční prázdniny

     O velikonočních prázdninách ve dnech čtvrtek 28. 3. - pondělí 1. 4. 2024 výuka ani na naší škole neprobíhá. Budeme se těšit na viděnou zase 2. dubna. Přejeme báječné prázdniny a krásné jarní dny!

Další aktuality