Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu