Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Akce v červnu 2022  

1. 6. 17:00 Čarokrásné agentky čar - vystoupení skupiny Picola učebna LDO
2. 6. 18:00 Klavírní koncert přípravných a 1. ročníků sál ZUŠ
3. 6. 17:00 Třídní večer žáků O. Konopíkové a K. Stralczynského sál ZUŠ
7. 6. 18:00 Třídní večer žáků N. Hellera sál ZUŠ
9. 6. 18:00 Třídní večer žáků M. Hrajnohové sál ZUŠ
10. 6. 18:00 Koncert Akademie pro seniory č. 1 sál ZUŠ
13. 6. 17:00 Třídní večer žáků S. Schelingerové sál ZUŠ
14. 6. 18:00 Koncert Akademie pro seniory č. 2 sál ZUŠ
16. 6. 18:00 Třídní večer žáků J. Hernychové sál ZUŠ
17. 6. 17:00 Třídní večer žáků B. Novotné sál ZUŠ
20. 6. 17:00 Černé sa-nitky - vystoupení skupiny Bezceler učebna LDO
21. 6. 18:00 Třídní večer žáků J. Vaňourkové sál ZUŠ
23. 6. 18:00 Koncert Coloretonu Dykova 1
23. 6. 17:00 Třídní večer žáků M. Hrubešové a P. Škrobálka sál ZUŠ
24. 6. 17:00 Vystoupení tanečního oboru Divadlo U Hasičů
24. 6. 17:00 Třídní večer žáků V. Binarové sál ZUŠ
27. 6. 18:00 Třídní večer žáků M. Bárty sál ZUŠ
29. 6. 19:00 Bohyně - vystoupení Akademie pro seniory sál ZUŠ
       

 

 

 

Celoroční kalendář 

Online koncerty a videa z distanční výuky

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme