Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Akce v lednu 2022          

14. 1. 17:00 Třídní večer žáků B. Novotné sál ZUŠ
18. 1. 18:00 5. koncert žáků sál ZUŠ
20. 1. 18:00 Třídní koncert žáků V. Binarové sál ZUŠ
21. 1. 16:00 Třídní večer žáků A. Brateljević a Z. Sajdlové sál ZUŠ
25. 1. 18:00 Třídní koncert žáků J. Hernychové sál ZUŠ
28. 1. 17:00 Třídní večer žáků M. Khidirové sál ZUŠ

 

Celoroční kalendář 

Online koncerty a videa z distanční výuky

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme