Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » O škole » Informace o škole

Základní informace o škole

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2

Název: Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21
Sídlo: Slezská 21/920, 120 00 Praha 2

IČO: 006 39 338

Škola je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Škola je řádným členem Asociace základních uměleckých škol

Číslo účtu školy pro bezhotovostní převod úplaty za vzdělávání:
211343919/0600 GE Money Bank

Nabízíme kvalitní výuku všech uměleckých oborů, rozvíjení talentu a dovedností Vašich dětí, účast v národních i mezinárodních soutěžích, na slavnostních koncertech a vystoupeních ( např. ve Velkém sále Novoměstské radnice nebo v sále Martinů na Akademii múzických umění ), výměnné zájezdy do zahraničí. Výuka probíhá v odpoledním režimu. Škola nenabízí výuku literních předmětů. Všichni pedagogové jsou absolventy konzervatoří a vysokých uměleckých škol, řada z nich se aktivně věnuje i své umělecké profesi. Škola má nově zrekonstruované a moderně vybavené učebny a nový koncertní sál, má také bezbariérový přístup.

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme