Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » O studiu » Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022

Stále nabíráme žáky:

Do tanečního oboru - v případě zájmu kontaktujte prosím paní učitelku Pokornou na pokorna@zusihurnika.cz.

Do výtvarného oboru do těchto skupin:
2.- 4.třída ZŠ na lekci ve čtvrtek 13.30 -15.50
3. - 5. třída ZŠ na lekci v pátek 13.30 -15.50
4.- 6. třída ZŠ na lekci v úterý 13.30 - 15.50
6.- 9. třída ZŠ na lekci v úterý nebo ve čtvrtek 16.05 -18.25
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na vytvarnyobor.iljihurnika@email.cz.

Do hudebního oboru - obor akordeon. V případě zájmu kontaktujte nás prosím kontaktujte na sajdlova@zusihurnika.cz.

V ostatních oborech bylo přijímací řízení bylo uzavřeno. Přijímací zkoušky na naší škole probíhají obvykle v polovině května.

- - - - - - - - - - -

Výsledky dodatečných přijímacích zkoušek na sborový zpěv (ze dne 8. 9. 2021):
Přijatí žáci:
Anežka Bartáčková
Anežka Vojáčková
Barbora Hálová
Sofia Chaskelberg
Samuel Winkel
Ela Diana Dolejšová
Prosíme všechny přijaté žáky, aby nám obratem zaslali elektronickou přihlášku.

 

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme