Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » O studiu » Akademie pro seniory

Akademie umění a kultury pro seniory HMP

Akademie umění a kultury pro seniory od 55 let je populárním projektem hlavního města Prahy. Jeho hlavním posláním je umožnit pražským zájemcům uměleckou seberealizaci v oboru, kterému se dříve věnovali a z různých důvodů se mu později už věnovat nemohli nebo se rozhodli s jeho studiem teprve začít. Studium trvá tři roky a je pro všechny zájemce zdarma. K zahájení výuky nepotřebují studenti vůbec nic, pouze nadšení, zájem a pevnou vůli, v hudebním oboru hudební nástroj a volný čas v dopoledních hodinách. Před přijetím neprobíhají žádné zkoušky, zkušení pedagogové přizpůsobí svůj přístup podle možností každého studenta, výuka je organizována jednou za čtrnáct dní, aby studenti měli možnost v klidu se připravit na příští výuku.

V ZUŠ Ilji Hurníka skončila v červnu 2019 první tříletá výuka, studenti měli zájem především o hru na klavír, kytaru, housle, violu, kontrabas, trubku, akordeon, o zpěv, o výtvarný obor a literárně-dramatický obor (recitace a divadlo). Od roku 2020 nemohl být z personálních důvodů otevřen výtvarný obor.

Ve školním roce 2022/2023 jsme zahájili již třetí ročník studia, z kapacitních důvodů už bohužel nemůžeme přijímat další zájemce. Čtvrtý ročník Akademie otevřeme v říjnu 2025, o svém zájmu můžete do té doby psát kdykoliv řediteli školy, na mail kloub@zusihurnika.cz

Přihláška do Akademie pro seniory pro tříleté studium podzim 2025 - jaro 2028

Brožura_Akademie_umění a kult pro seniory HMP_ZUŠ Praha 2 2019.pdf

Zpěvník 25 lidových písní pro klavír, určený studentům Akademie pro seniory. Autorem je PhDr. Miroslav Střelák, který zpěvník vydal vlastním nákladem. Zájemci, pište řediteli ZUŠ na adresu kloub@zusihurnika.cz

Zpěvník 25 lidových písní pro studenty Akademie pro seniory, Miroslav Střelák.jpg

 

 

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme