Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » Soubory » Coloreton

Dětský pěvecký sbor Coloreton

Dětský pěvecký sbor Coloreton vznikl při ZUŠ I. Hurníka roku 1996. Založila jej sbormistryně Nora Halamová, od roku 2013 do 2019 vedla všechna oddělení Eva Filipová. Od září 2019 převzala vedení Coloretonu Silvie Mlynarczyková. Sbor je rozdělen podle věku do tří oddělení, v nichž zpívá celkem 120 zpěváků ve věku od 5 do 13 let. Velká část žáků hraje zároveň v naší škole na hudební nástroj, ostatní mají pěvecký sbor jako hlavní obor. Přípravné oddělení A navštěvují děti z mateřských škol a 1. tříd ZŠ, poté mohou pokračovat v oddělení B, ve kterém zpívají děti z 2. a 3. tříd ZŠ. V nejstarším oddělení C jsou pak děti od 4. do 7. třídy.

Cílem přípravných oddělení A a B je nadchnout děti pro sborový zpěv ale i muzicírování obecně, sbor je tedy často doprovázen různými nástroji, písně jsou prokládány říkadly a doplněny jednoduchým pohybem. U starších dětí je kladen důraz na hlasovou kultivaci, ale také na vícehlasý zpěv a vzájemné naslouchání.

DPS Coloreton doprovází na klavír Soňa Böhmová, jednotlivých nástrojových partů se často ujímají i žáci ZUŠ, pro které je vždy doprovod sboru netradiční zkušeností.

Všechna oddělení zkoušejí jednou týdně a jejich repertoár je tvořen písněmi lidovými i umělými. Zpívají písně především současných českých autorů - mezi nejoblíbenější hudební skladatele patří Emil Hradecký, Jiří Teml, Petr Eben, Ilja Hurník, Pavel Jurkovič, Jiří Churáček a Přemysl Kočí. Nejstarší oddělení má v repertoáru i skladby zahraničních autorů nebo písně etnických národů. Oddělení C pořádá dvakrát ročně víkendová soustředění se spaním ve škole a nedělním minikoncertem pro rodiče. DPS Coloreton vystupuje na pravidelných koncertech ZUŠ I. Hurníka a společně se školním bigbandem FeverBand pořádají tématické jarní koncerty - Námořnický koncert (2016) a Šťastnou cestu - koncert o cestování a dopravních prostředcích (2017), Zvířecí koncert (2018) nebo Mňamózní koncert (2019). Dále se nejstarší oddělení účastní zpívání na pražských adventních trzích, např. na Novoměstské radnici (Hračka a řemeslo) nebo na Pražském hradě. Rádi se účastní také společných koncertů s dalšími pražskými i mimopražskými pěveckými sbory, každoročně jezdí přípravná oddělení A a B na soutěžní sborový festival Zahrada písní, kde pravidelně obsazují zlaté nebo stříbrné pásmo. Největším soutěžním úspěchem nejstaršího oddělení C je zlaté pásmo v Krajském kole soutěže dětských pěveckých sborů (2018, 2019).

Coloreton

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme