Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » Články » Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na "Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023" vyhlášené zastupiteli hl. m. Prahy.

Kdo splňujete podmínku trvalého bydliště na území hlavního města Prahy, můžete požádat naši ZUŠ o již zaplacenou úhradu úplaty za vzdělávání (školné) a půjčovné hudebního nástroje (půjčovné z Fondu solidarity, viz příloha).

Požádat můžete z dále uvedených důvodů pro každé dítě samostatně, pokud navštěvuje více oborů, pak pouze na jeden (buď na obor hudební, výtvarný, literárně-dramatický nebo taneční, v případě studia dvou hudebních nástrojů opět jen na jeden atd.).

Navštěvují-li Vaše děti více pražských základních uměleckých školách, můžete žádat samozřejmě u každé.

V příloze je žádost s čestným prohlášením, ve které potvrdíte správnost údajů a zašlete ji k mým rukám, děkuji, že do pátku 14. října 2022.

 

Podmínky k získání podpory - žadatel pobírá některou z těchto dávek:
- příspěvek či doplatek na bydlení;
- okamžitou dávku v hmotné nouzi;
- přídavek na dítě;
- dávky pěstounské péče;
- čelí exekuci/insolvenci;
- po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den
(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí)

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme