Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » Články » Informace o koronaviru

Informace o koronaviru

Všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portálu https://bezpecnost.praha.eu/, který je průběžně aktualizován. Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci neustále monitoruje a je v nepřetržitém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a dalšími subjekty.

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme