Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » Výtvarný obor

Výtvarný obor

Charakteristika oboru:

Odpolední výtvarné vzdělávání.
Výuka zahrnuje:

 • kresbu
 • malbu
 • modelování
 • tvarování materiálů
 • dekorativní tvorbu
 • akční a objektovou tvorbu
 • základy grafických technik
 • základy dějin výtvarného umění 


Hodinová dotace:

 • blok tří vyučovacích hodin jednou za týden
  (135 minut s přestávkou uprostřed lekce)

Organizace a délka studia:

Pro přijetí ke studiu je nutné úspěšné absolvování přijímacích zkoušek, při kterých je hodnocen soubor domácích prací (5-10 kusů ), zpracování výtvarného zadání (práce ve třídě na 45minut) a schopnost komunikace s pedagogem.

Na výtvarný obor se mohou do přípravného studia hlásit už předškoláčci od 5-6 let.

Délka studia a věkové rozřazení do ročníků:

 • Přípravné výtvarné vzdělávání 1 – 2 roky (předškoláci + 1. tř. ZŠ)
 • I. stupeň  - 7 let  (věkově 1. roč. I.st. ZUŠ odpovídá zpravidla 2. třídě na běžné ZŠ) 
 • II. stupeň - 4 roky (1. ročník II.st. jsou obvykle žáci ve věku od 9. třídy na ZŠ)
   

Žáci výtvarného oboru si v září pořizují/doplňují své vlastní výtvarné potřeby
podle zadaného seznamu.

Pedagogové výtvarného oboru:

Aktuální přehled pedagogů najdete v sekci Pedagogický sbor.

Rozvrh výtvarného oboru ke stažení zde:

Kontakt

Telefon do výtvarné učebny: 221 590 360
(pro informace o Výtvarném oboru doporučujeme volat v čase mimo výuku,
tedy 13.15 - 13.30 nebo použít e-mail, děkujeme)

kucmasova@zusihurnika.cz

novakova@zusihurnika.cz

schauer@zusihurnika.cz

 

  PVV

  Made with Visme

  3.-4. ročník

  Made with Visme