Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » Domů » Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření

1. Rodiče předají učiteli své dítě v 1. patře u skleněných dveří (u zvonků na učitele). Pokud je to možné (u starších žáků), může rodič zůstat před budovou školy, aniž by do ní vstupoval. Zde předají vyplněné Čestné prohlášení (lze vytisknout doma, vyplnit na místě nebo přinést napsané ručně). Potvrzení doneste prosím na 1. hodinu každého předmětu nebo oboru zvlášť. Bez potvrzeného prohlášení bohužel nebude moci výuka proběhnout, musí být podepsané zákonným zástupcem žáka. Prohlášení ke stažení níže.

2. Před vstupem do třídy si děti umyjí ruce. Navíc mají možnost si je také vydezinfikovat při vstupu do ZUŠ a ve třídách (dezinfekce je připravena).

3. Po celou dobu výuky mají žáci i učitelé roušku (s výjimkou dechových nástrojů - v těchto případech bude dodržen odstup mezi žákem a učitelem předepsané 2 metry).

4. Po skončení výuky si vyzvednou rodiče žáka opět u skleněných dveří nebo před budovou školy. Větší děti mohou samozřejmě chodit samy.

5. Učitel po každé výuce vydezinfikuje kliku, lavice, klaviaturu klavíru apod.

Věříme, že i přes tato opatření budeme schopni umožnit plnohodnotnou výuku a zároveň zajistit maximální bezpečnost Vašich dětí a našich pedagogů.

Čestné prohlášení ke stažení zde:

Čestné prohlášení ZUŠ.pdf

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme