Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » Taneční obor

Taneční obor

Charakteristika oboru

Náplní tanečního oboru je šířit mezi žáky radost z pohybu.

Žáci jsou vedeni k vnímání správného držení těla. V hodinách se rozvíjí cit pro taneční projev, prostorové vnímání, spolupráci ve skupině, podporuje se tvůrčí pohybové
i výrazové schopnosti žáků. V průběhu studia se žáci seznámí s lidovým tancem, klasickou taneční technikou i moderním scénickým tancem. Díky korepetici se prohlubuje hudební cítění žáků, jejich smysl pro rytmus.

Každoročně se pořádá představení všech skupin tanečního oboru v divadle, kde žáci předvedou své pohybové, taneční i hudební dovednosti.

Pedagogové tanečního oboru

Aktuální přehled pedagogů najdete v sekci Pedagogický sbor.

Rozvrh

Rozvrh tanečního oboru ke stažení zde:

Hodinová dotace:

 • Přípravné studium – 1,5 vyučovací hodiny (65 minut) jednou týdně
 • I. a II. stupeň – 3 vyučovací hodiny rozděleny do dvou vyučovacích bloků po 65 minutách dvakrát týdně

 

Organizace a délka studia

 • Do přípravného tanečního studia přijímáme děti od pěti let. (Délka studia – 2 roky.)
 • Od sedmi let navštěvují žáci I. stupeň studia. (Délka studia – 7 let.)
 • Od čtrnácti let je žákům určen II. stupeň studia. (Délka studia – 4 roky.)

 

   PVV

   Made with Visme

   3.-4. ročník

   Made with Visme