Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Marie VítováVítová Marie

Vystudovala Konzervatoř v Pardubicích a Hudební fakultu AMU v Praze v oborech klavír a hudební management. V ZUŠ Ilji Hurníka působí od r.2002 (vyjma mateřské dovolené) jako učitelka klavíru a korepetitorka. Vedle práce v ZUŠ se věnuje organizování komorních koncertů v Praze a mezinárodnímu vzdělávacímu projektu Akademie komorní hudby.

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme