Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Tichá Barbora

Barbora_Ticha
Svoje studia zahájila na Konzervatoři v Bratislavě ve třídě Mgr. Art Stanislava Muchy a následně přestoupila na Pražskou konzervatoř do třídy Prof. Jindřicha Pazdery. Od roku 2010 pokračovala ve studiu na Akademii Múzických Umění (AMU) u Prof. Jindřicha Pazdery a poté u MgA. Pavla Hůly, kde svá studia v roce 2015 úspěšně dokončila. Během studií absolvovala mistrovské kurzy v Čechách v Písku a dvakrát v Nice, ve Francii, na základě stipendia od Francouzské vlády. Během studií byla členkou komorního orchestru Pavla Haase. Na ZUŠ Ilji Hurníka působí od roku 2012. Je vdaná a má tři děti.

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme