Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

MgA. Petra Šuško

Petra Šuško.jpgPochází z Ostravy, kde na Janáčkově konzervatoři vystudovala obory klavír a skladba. Ve studiu skladby a hudební režie poté pokračovala na HAMU v Praze, magisterské studium obohatila stážemi v Amsterdamu a Hilversumu. Kromě výuky klavíru je její pedagogická činnost  spojená s dlouholetým působením na Anglickém gymnáziu v Praze. Ve své autorské tvorbě se kromě elektroakustické a soudobé hudby aktuálně zabývá tvorbou edukativních skladeb pro variabilní nástrojová obsazení, včetně skladeb pro klavír. Na ZUŠ Ilji Hurníka působí od listopadu 2020.

 

 

 

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme