Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » O škole » Pedagogický sbor » Mgr. Anna Brdičková

Mgr. Anna Brdičková

Od dětství zpívala v dětských sborech, absolvovala dva cykly hry na housle v ZUŠ doplněné o několik let hry na klavír a sólový zpěv. Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oborech Speciální pedagogika a Hudební výchova a Sbormistrovství. V současné chvíli působí jako učitelka hudební výchovy na ZŠ Špitálská.
Celý život působila jako tanečnice a lektorka ve Folklorním souboru Lučinka, na jehož chodu se podílí i v současnosti.  Je členkou celorepublikového pěveckého sboru Bohemiachor, Kühnova smíšeného sboru a externí zpěvačkou sboru opery Národního divadla. Jako sbormistryně vede Pěvecký sbor Květy Žákové pod organizací Život 90 a spolupracuje s Pěveckým sborem ČVUT.

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme