Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Libor KubánekKubánek Libor

V roce 1985 absolvoval na Pražské konzervatoři  obor bicí nástroje. Vystřídal několik angažmá v orchestrech různého zaměření. Od roku 1991 je členem orchestru Státní opery Praha. Pedagogické činnosti se začal věnovat roku 1992.

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme