Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Anna KopeckáMgA. Veselka Anna

Anna Veselka se věnuje tanci od svých tří let jako žačka lidového a scénického tance. Na taneční konzervatoři Praha začala studovat klasický tanec. Po absolutoriu pokračovala ve studiu na hudební fakultě Akademie múzických umění. Bakalářské studium v oboru lidový a moderní tanec absolvovala v roce 2019, poté pokračovala v magisterském studiu v oboru pedagogika tance se specializací na lidový tanec.

Již po ukončení konzervatoře začala prohlubovat své folklorní dovednosti ve FS Rosénka a za nedlouho pak v NS Kohoutek. Dále je členkou Tanečního divadla Bufo a tančí v několika inscenacích uváděných v Národním divadle (Prodaná nevěsta). Jako interpretka se dále prezentuje v Českých večerech, pořádaných především pro zahraniční publikum, dále pak ve filmech (Zlatý podraz aj.). Jako lektorka vedla několik tanečních workshopů, například na festivalu Zlatá Praha nebo při Dni tance v Litoměřicích.

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme