Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » O škole » Pedagogický sbor » Herajtová Věra

Herajtová Věra

Herajtova2021.png

Režisérka, autorka, textařka se narodila v Karlových Varech. Začínala v divadle jako tanečnice. Během svého angažmá v ND Brno studovala operní zpěv na brněnské konzervatoři a věnovala se studiu choreografie u Pavla Šmoka na HAMU. Přestože se od devadesátých let 20. století pracovně orientuje převážně na činohru, můžeme v jejích režiích hudební i tanečně-choreografickou zkušenost vystopovat. Důraz na herce, velká péče věnovaná stylizaci pohybu na jevišti a důležitost hudební stránky inscenace dokonce její režie charakterizují. V centru nestojí jen text, ale celý jevištní obraz. Jméno Věry Herajtové ještě jako choreografky je spjaté s jednou z prvních porevolučních velkých muzikálových produkcí Les Misérables (Divadlo na Vinohradech 1992). Pak už spíše jako režisérka a umělecká šéfka formovala tvář Městského divadla Zlín (1992-1999) a Západočeského divadla v Chebu (2001-2005). Sází na poctivou hereckou práci, příběhy a silná témata. Jako hostující režisérka zanechala svoji stopu v českých i moravských divadlech. Velký zájem vzbudila její divadelní inscenace Williamsovy hry Tramvaj do stanice Touha v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Na svém tvůrčím kontě má více než stovku divadelních inscenací. Kromě zásadních režijně-dramaturgických úprav divadelních textů a dramatizací píše divadelní hry (např.: Orfeus pro Eurydiku, Vánoční Koleda, Straka v říši entropie). Napsala také několik původních muzikálů pro děti i dospělé (O třech přadlenách, Princezna a hrášek, Joj, Mama Roma! a další). Všechna její autorská díla byla v divadlech zrealizovaná. Mnohé z nich (např.: Krvavá svatba, Probouzení, Júdit, Rút, Zkrocení zlé ženy, Smutek sluší Elektře, Tramvaj do stanice Touha, Pygmalion, Trójanky, Agnus Dei, Radúz a Mahulena, Zločin a Trest, Vzdálené ostrovy, Marketa Lazarová, Labyrint aneb cirkus podle Komenského, Obchodník s deštěm, Věc Makropulos, Hra o lásce a smrti, Médeia, Don Juan a Faust a další) prezentovala na divadelních přehlídkách (např.: ve Zlíně, v Ostravě, Brně, Hradci Králové, v Praze), kam byla se svými inscenacemi pozvaná a také oceněná diváckou i odbornou veřejností. Píše písňové texty. Naposledy přebásnila do češtiny několik katalánských koled, romancí a balad, a také deset šansonů z repertoáru Édith Piaf pro inscenaci Smrt v růžovém.  

Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1994. Ve Zlínské soukromé VOŠ (v hereckém ateliéru) učila herectví a jevištní pohyb. Rovněž vyučovala herectví ve VŠH v Praze a nyní vyučuje herectví v Mezinárodní Konzervatoři Praha. Od roku 2017 učí v ZUŠ Ilji Hurníka dramatiku, umělecký přednes a tvůrčí psaní. Samozřejmě píše také pro děti scénáře hříček, které prezentuje v otevřených hodinách pro rodiče a kamarády. Její žáci získali ocenění v prestižních literárních soutěžích. V r. 2019 1. Cena / Cena hlavního města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší dětský autorský počin roku v Soutěži DĚTI PRAZE; v témže roce v celorepublikové soutěžní přehlídce autorské tvorby napříč žánry a kategoriemi za Autorský počin Cena STUDENTSKÁ THÁLIE 2019. V r. 2020 v literární soutěži žáků ZUŠ to pak byla dvě stříbrná pásma, dále v r. roce 2020 1. Cena v soutěži DĚTI PRAZE / Cena hlavního města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší dětský autorský počin. V r. 2021 také 1. Cena / Cena hlavního města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší dětský autorský počin. V r. 2022 1. místo v literární soutěži ARTBOTIČ a Zvláštní cena poroty pro devítiletou L. Markovou.

Věra Herajtová je mezi divadelníky známá svou precizní přípravou, lidským přístupem a smysluplnou prací, která bývá přesně zacílená a přesto, nebo právě proto, dopřává hercům prostor ke svobodné, ale vzájemné tvorbě. Sdělení příběhu, hudba, rytmus slova i pohybu jsou pro její tvorbu zásadní symbiózou. Při práci se studenty, herci (stejně tak i s žáky) se snaží, aby se rozvíjeli individuálně. Miluje profesionalitu. Váží si kumštýřské pokory a otevřenosti. K pokoře a vzájemnosti vede své svěřence od dětství. Učí je svobodně chápat, přemýšlet. Rozlišovat přeceňované, od zbytečně podceňovaného. Nemá ráda nadměrnou pýchu diletantů. Podstatné je pro ni neustále se v životě učit novým věcem, být „na příjmu“, vyjadřovat se. Místo teoretického odůvodňování ale raději pracuje tvůrčím způsobem. Neumí stát na místě, mlžit, žít z podstaty. K životu potřebuje neustále proudící čerstvý vzduch.  

V ZUŠ Ilji Hurníka vyučuje od roku 2017.                                                                                            

Soupis zrealizovaných inscenací a autorských děl Věry Herajtové zaznamenaných Divadelním ústavem:

Významná ocenění v inscenacích Věry Herajtové:

CENA THÁLIE 99

 • Cena za nejlepší ženský herecký výkon v inscenaci hry JÚDIT (Helena Čermáková – titulní role)

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA ČINOHERNÍCH DIVADEL Z ČESKÉ REPUBLIKY / FOIBOS – ČESKÉ DIVADLO 2000-2001

 • Cena za nejlepší ženský herecký výkon v inscenaci hry RÚT (Radmila Urbanová – titulní role)
   

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA ČINOHERNÍCH DIVADEL Z ČESKÉ REPUBLIKY / FOIBOS – ČESKÉ DIVADLO 2003-2004

 • Cena za režii a výjimečný umělecký počin pro inscenaci AGNUS DEI / Věra Herajtová
 • Cena za nejlepší ženský herecký výkon / Sylvie Krupanská za roli Agnes
 • Cena za nejlepší ženský herecký výkon / Eva Navrátilová za roli Matka Miriam Ruth
 • Cena za nejlepší ženský herecký výkon / Jarmila Vlčková za roli Doktorka Livingstoneová

 

Nominace odborné kritiky v inscenaci Věry Herajtové:

 • Cena Thálie 2022 / Jana Zenáhlíková za roli Édith Piaf v inscenaci Smrt v růžovém)

https://cenythalie.cz/aktuality/ceny-thalie-2022-sirsi-nominace-muzikal/ (klikni)

 • Nejlepší ženský herecký výkon 2022: J. Zenáhlíková (role Édith v inscenaci Smrt v růžovém) / i-divadlo

https://www.divadlokladno.cz/nominace-na-portalu-i-divadlo/ (klikni)

 • Umělecký počin 2022: Věra Herajtová (texty písní k v inscenaci Smrt v růžovém) / i-divadlo

https://www.i-divadlo.cz/anketa-2022-redakce/?kat=c#kateg92/ (klikni)

 • Rozhovor s Věrou Herajtovou k přípravě inscenace o Édith Piaf:

Divadelní režisérka Věra Herajtová /Piaf je geniální/ (klikni)

 
Ztotožňuje se: * Skromnost je pro dobré vlastnosti tím, čím jsou stíny pro figury na obraze. Dává jim sílu a výraznost.
(Jean de La Bruyère / Charaktery)
 
 
 

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme