Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » Literárně - dramatický obor

Literárně - dramatický obor

Charakteristika oboru

Výuka zahrnuje:

  • Základy dramatické tvorby,
  • sólový dramatický projev,
  • jevištní pohyb, přednes,
  • hlasovou výchovu,
  • práci v dramatickém souboru,
  • literární tvorbu

Výuka probíhá jednou týdně v učebně literárně – dramatického oboru (učebna č. 34, 3. patro). Hodinové dotace dle ŠVP.

Organizace a délka studia

Délka studia:  

  • Přípravné dramatické vzdělávání – 1 rok
  • I. stupeň 7 let
  • II. stupeň 4 roky

Pedagogové literárně - dramatického oboru

Aktuální přehled pedagogů najdete v sekci Pedagogický sbor.

Rozvrh

Rozvrh literárně - dramatického oboru ke stažení zde:

 

 

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme