Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » O studiu » Přijímací zkoušky » Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Výsledky přijímacích zkoušek 2020

Milí uchazeči, v jednotlivých přílohách níže najdete registrační čísla přijatých uchazečů. U některých oborů zveřejňujeme také náhradníky dle pořadí. Na případná uvolněná místa budeme náhradníky sami kontaktovat.

Přijatí žáci obdrží obratem předpis k platbě.

Domluva rozvrhu pro školní rok 2020/2021

Domluva individuálních hodin Hudebního oboru a zápis do Literárně dramatického oboru a Tanečního oboru proběhne 1. 9. 2020 od 13.00 v učebnách dle rozpisu
na nástěnce.

Zápis do Hudební nauky a na Výtvarný obor proběhne pouze elektronicky 2. 9. 2020 od 13.00.

Předběžné rozvrhy kolektivních předmětů budou zveřejněny na webových stránkách nejpozději do 30. 6. 2020.

Přijatí žáci ke studiu ve školním roce 2020/2021

Dechové a bicí nastroje.pdf

Harfa.pdf

Klavír.pdf

Kytara.pdf

Literárně-dramatický obor.pdf

Přípravné hudební vzdělávání (PHV).pdf

Smyčcové nástroje.pdf

Sólový a sborový zpěv.pdf

Taneční obor.pdf

Výtvarný obor.pdf

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme