Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » O studiu » Přijímací zkoušky » Harmonogram přijímacích zkoušek 2020

Harmonogram přijímacích zkoušek 2020

V příloze níže naleznete přesné časy zkoušky pro každého účastníka.
Přijďte prosím cca 10 minut předem, v přízemí budovy školy vyplňte Čestné prohlášení o bezinfekčnosti pro dítě i doprovázející osobu a odevzdejte jej službě, která bude je bude vybírat. Prohlášení si můžete také stáhnout zde a vyplnit předem:

Čestné prohlášení ZUŠ.pdf

Důležité: Není potřeba nosit prohlášení na každý obor zvlášť, pouze pokud se zúčastníte zkoušek v obou budovách Slezská a Dittrichova (v případě tanečního oboru), do každé budovy potřebujeme prohlášení zvlášť.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné na našich webových stránkách ve středu 24. června 2020 v odpoledních hodinách.

Těšíme se na viděnou!

 

Pokud jste přihlášku odeslali po termínu uzávěrky a nenajdete své jméno v harmonogramu, najdete rozpisy náhradních termínů zde.

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme