Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » O škole » Pedagogický sbor » Třešňák Václav

Třešňák Václav

Po absolvování pražské konzervatoře v roce 1982 se vedle pedagogické činnosti začal věnovat práci korepetitora tanečního oboru. Od r. 1990 pracoval jako korepetitor Taneční konzervatoře, Konzervatoře Jaroslava Ježka aj. Od r. 2002 působí jako korepetitor katedry tance AMU v Praze. Působí rovněž jako korepetitor pražské taneční konzervatoře. Je dlouholetým dirigentem a uměleckým vedoucím Akordeonového souboru Dalibor.

 

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme