Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu
Úvodní strana » O škole » Pedagogický sbor » Haraštová Zuzana, Mgr. art.

Haraštová Zuzana, Mgr. art.

Zuzana HaraštováZuzana Haraštová vystudovala Konzervatoř v Praze obor akordeon u Mgr. Jaroslava Vlacha a Konzervatoř v Bratislavě obor flétna u Mgr. art. Viktora Vavra.

Magisterské studium ve hře na akordeon dokončila v roce 2003 na Akademii Umění v Banské Bystrici pod vedením Doc. Vladimíra Čuchrana, o kterém napsala i životopisnou diplomovou práci jako o průkopníkovi koncertního akordeonu na Slovensku.

Od roku 2006 působí na ZUŠ J. Suka v Benešově jako učitelka hry na flétnu.

Vedle pedagogické činnosti se intenzivně věnuje umělecké činnosti v různých hudebních seskupeních, především z oblasti francouzského stylu hudby a českého folklóru.

Na ZUŠ I. Hurníka nastoupila v roce 2019 a vyučuje zde hru na  klávesový a knoflíkový  akordeon.

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme