Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menumenu

Věra Herajtová

Distanční výuka od února  2021

LDO – Věra Herajtová – ZADÁNÍ NA II. POLOLETÍ – únor 2021.pdf

 

Distanční výuka od 4. 1. 2021

Distanční výuka LDO pro úterní skupiny Bonus, Metafóry a páteční skupinu Surikaty bude i nadále vycházet z materiálů na webových stránkách níže (vkládaných od 5. října do 12. prosince 2020). Konkrétní zadání pro jednotlivé skupiny a žáky, včetně hodnocení za jejich vypracované úkoly bude žákům a jejich rodičům zasílat Věra Herajtová individuálně e-mailem.

 

Zadání na 5.  10. - 16.  10. 2020

 

HRÁTKY S ČEŠTINOU PRO VŠECHNY SKUPINY

1) JAZYKOLAMY, ŘÍKADLA a OMALOVÁNKY = hravě k procvičování správné výslovnosti samohlásek A, E, I, O, U a dvojhlásky OU (Dramatika, PDV)

1) JAZYKOLAMY, ŘÍKADLA a OMALOVÁNKY = hravě k procvičování správné výslovnosti samohlásek A, E, I, O, U a dvojhlásky OU (Dramati.pdf

2)  PEXESO = obrázková hra s procvičováním souhlásky L; její výslovnost ve spojení se samohláskami A, E, I, O, U a dvojhláskou OU (Dramatika, PDV)

2) PEXESO = obrázková hra s procvičováním souhlásky L - její výslovnost ve spojení se samohláskami A, E, I, O, U a dvojhláskou OU.pdf

3)  LIMERIKY = pro zábavu a potěšení pro dětí i dědečků … (Přednes)

3) LIMERIKY = pro zábavu a potěšení pro dětí i dědečků … (Přednes).pdf

4)  HÁDANKY = pro radost a hru ... (Dramatika, PDV)

4) HÁDANKY = pro radost a hru ... (Dramatika, PDV).pdf

 

DLOUHODOBÉ ZADÁNÍ + pokračování ve výuce LDO / ÚKOLY = konkrétní zadání pro jednotlivé skupiny dostaly děti e-mailem

TEXTY:

1) BÁSNĚNÍ A KLÁBOSENÍ (Dramatika, PDV) - Věra, Bonus

1) BÁSNĚNÍ A KLÁBOSENÍ (Dramatika, PDV) - Věra, Bonus.pdf

2) VEČERY PŘI SVÍČKÁCH (Přednes, Dramatika, Herecká praxe, PDV) - Věra, Metafóry

2) VEČERY PŘI SVÍČKÁCH (Přednes, Dramatika, Herecká praxe, PDV) - Věra, Metafóry.pdf

3) JARO V LESE (Přednes, Dramatika) - Věra, Surikaty

3) JARO V LESE (Přednes, Dramatika) - Věra, Surikaty.pdf

 

NAHRÁVKY:

Bonus

– HČ 10 HODNÉ ŠTĚNĚ

Bonus - HČ 10 HODNÉ ŠTĚNĚ.ogg

Surikaty

- HČ1 PŘIŠLO JARO

Surikaty - HČ1 PŘIŠLO JARO.ogg

- HČ2 VZDÁLENÉ SESTŘENICE

Surikaty - HČ2 VZDÁLENÉ SESTŘENICE.ogg

- HČ3 SVÝ ZAJDĚ BUDU SKLÁDAT BÁSNĚ

Surikaty - HČ3 SVÝ ZAJDĚ BUDU SKLÁDAT BÁSNĚ.ogg

- HČ4 ZABĚHNUTÝ PEJSEK

Surikaty - HČ4 ZABĚHNUTÝ PEJSEK.ogg

- HČ5 NEPOSLUŠNÝ MÉĎA

Surikaty - HČ5 NEPOSLUŠNÝ MÉĎA.ogg

- HČ6 KOHOUTEK KROPENATÝ

Surikaty - HČ6 KOHOUTEK KROPENATÝ.ogg

- HČ7 FINÁLE

Surikaty - HČ7 FINÁLE.ogg

 

Zadání od 19.  10. - 30. 10. 2020

A) HRÁTKY S ČEŠTINOU PRO VŠECHNY SKUPINY

 1)  ANAGRAMY = přesmyčky, vtipné literární hříčky s písmeny; koukni na to a budeš mít hned jasno… 😊 (Dramatika, Přednes)

1) ANAGRAMY = přesmyčky, vtipné literární hříčky s písmeny; koukni na to a budeš mít hned jasno… 😊 (Dramatika, Přednes).pdf

2PALINDROMY = ukázka toho jak tvárná, bohatá a vtipná je čeština; že nevíš co je palindrom… – to je další hra s písmenky, stačí otevřít odkaz a dozvíš se to... 😊 (Dramatika, Přednes)

2) PALINDROMY = ukázka toho jak tvárná, bohatá a vtipná je čeština; že nevíš co je palindrom… – to je další hra s písmenky,.pdf

3)  JAZYKOLAMY a ROZMLOUVADLA = sbírka rozcviček k pravidelnému posilování mimických svalů a zdravá výživa pro tvůj jazýček 😊 (Dramatika, Přednes, Herecká praxe, PDV)

3) JAZYKOLAMY a ROZMLOUVADLA = sbírka rozcviček k pravidelnému posilování mimických svalů a zdravá výživa pro tvůj jazýček ???.pdf

 

B) DLOUHODOBÉ ZADÁNÍ (pokračování ve výuce LDO / ÚKOLY = konkrétní zadání pro jednotlivé skupiny a žáky, včetně hodnocení za jejich vypracované úkoly dostávají děti individuálně e-mailem)

1) DIVADLO-FILM = deset lekcí v devíti obrazech o postupech při přípravě scénáře a divadelního výstupu; hravě pro LDO 😊 (Dramatika, Přednes, Herecká praxe)

1) DIVADLO-FILM = deset lekcí v devíti obrazech o postupech při přípravě scénáře a divadelního výstupu; hravě pro LDO 😊 (Dram.pdf

 

C) NAHRÁVKY (k lekcím DIVADLO-FILM):

1 a) HČ 01 Valčík; ke scénáři Karkulka nese košíček = pracovní název 😊.ogg

1 b) HČ 02 Kvapík; ke scénáři Karkulka nese košíček = pracovní název 😊.ogg

 

Zadání na 2. 11. - 20. 11. 2020

A) HRÁTKY S ČEŠTINOU PRO VŠECHNY SKUPINY

1)  LÍNÁ LÍDA A LASKAVÁ LADA = pohádka, tentokrát k procvičování hlásky L 😊 (PDV, Dramatika, Přednes)

1) LÍNÁ LÍDA A LASKAVÁ LADA = pohádka, tentokrát k procvičování hlásky L 😊 (PDV, Dramatika, Přednes).pdf

2) VERŠ A RÝM = souhláska C – logopedická cvičení, hravě ve spojení s trochou tvůrčí fantazie 😊 (PDV, Dramatika, Přednes)

2) VERŠ A RÝM = souhláska C - logopedická cvičení, hravě ve spojení s trochou tvůrčí fantazie 😊 (PDV, Dramatika, Přednes).pdf

3) ŘÍKANKY a OMALOVÁNKY – k procvičování souhlásek C-S-Z; Č-Š-Ž; R-Ř-L 😊 (PDV, Dramatika, Přednes)

3) ŘÍKANKY a OMALOVÁNKY - k procvičování souhlásek C-S-Z; Č-Š-Ž; R-Ř-L 😊 (PDV, Dramatika, Přednes).pdf

4) VERŠOVANÉ POHÁDKY od Františka Hrubína + OMALOVÁNKY pro ty nejmenší 😊 (PDV, Dramatika, Přednes)

4) VERŠOVANÉ POHÁDKY od Františka Hrubína OMALOVÁNKY pro ty nejmenší 😊 (PDV, Dramatika, Přednes).pdf

5) VTIPNÉ BÁSNIČKY od Miloše Kratochvíla 😊 (PDV, Dramatika, Přednes)

5) VTIPNÉ BÁSNIČKY od Miloše Kratochvíla 😊 (PDV, Dramatika, Přednes).pdf

B) DLOUHODOBÉ ZADÁNÍ (pokračování ve výuce LDO / ÚKOLY = konkrétní zadání pro jednotlivé skupiny a žáky, včetně hodnocení za jejich vypracované úkoly dostávají děti individuálně e-mailem)

1) PRO EURYDIKU, Věra Herajtová = původní báseň v dialogu (pro herce, herečku a houslistku)

1) ORFEUS PRO EURYDIKU, Věra Herajtová = původní báseň v dialogu (pro herce, herečku a houslistku).pdf

2) ORFEUS PRO EURYDIKU, Věra Herajtová = báseň upravená pro skupinu Metafóry (režijní kniha, příprava pro scénické provedení), 2020-21

2) ORFEUS PRO EURYDIKU, Věra Herajtová = báseň upravená pro skupinu Metafóry (režijní kniha, příprava pro scénické provedení),.pdf

------------------------------

C) NAHRÁVKY (nahraná pohádka LÍNÁ LÍDA A LASKAVÁ LADA):

1)  LÍNÁ LÍDA A LASKAVÁ LADA = nahraná pohádka – Věra 😊 (PDV, Dramatika, Přednes)

1) LÍNÁ LÍDA A LASKAVÁ LADA = nahraná pohádka – Věra 😊 (PDV, Dramatika, Přednes).ogg

 

Zadání na 23. 11. - 12. 12. 2020

A) HRÁTKY S ČEŠTINOU PRO VŠECHNY SKUPINY

1) PODZIMNÍ BÁSNIČKY, PDV, Dramatika, Přednes.pdf

2) LEKCE A, Logopedicko-filoLozofická, kvůLi ušLechtiLé mLuvě a Lepší výsLovnosti hLásky L, Dramatika, Přednes, pro děti od 10 le.pdf

3) LEKCE B Logopedicko-ekoLogická, kvůLi ušLechtiLé mLuvě a Lepší výsLovnosti hLásky L.pdf

B) DLOUHODOBÉ ZADÁNÍ (pokračování ve výuce LDO / ÚKOLY = konkrétní zadání pro jednotlivé skupiny a žáky, včetně hodnocení za jejich vypracované úkoly dostávají děti individuálně e-mailem)

1) SADA ARTIKULAČNÍCH CVIČENÍ, učebnice pro rodiče s dětmi, PDV, Dramatika, Přednes.pdf

C) NAHRÁVKA

1) PODZIMNÍ BÁSNIČKY, PDV, Dramatika, Přednes.m4a

 

 

 

PVV

Made with Visme

3.-4. ročník

Made with Visme