Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menu
Úvodní strana » Výtvarný obor

Výtvarný obor

Charakteristika oboru

Výuka zahrnuje:

 • kresbu
 • malbu
 • modelování
 • tvarování
 • dekorativní tvorbu
 • akční a objektovou tvorbu
 • základy grafických technik
 • základy dějin výtvarného umění

Hodinová dotace:

 • Přípravné vzdělávání: 2 vyučovací hodiny jednou týdně
 • I. a II. stupeň: 3 vyučovací hodiny jednou týdně

Organizace a délka studia

Na výtvarný obor se mohou hlásit děti od 5 let. Pro přijetí ke studiu je nutné úspěšné absolvování přijímacích zkoušek, při kterých je hodnocen soubor domácích prací
(10 kusů ), výtvarné zadání a komunikace s pedagogem.

Délka studia:

 • Přípravné výtvarné vzdělávání 1 – 2 roky
 • I. stupeň 7 let
 • II. stupeň 4 roky

Žáci výtvarného oboru musí mít vlastní výtvarné potřeby. Na začátku školního roku přispívají 300 Kč na materiál. Školné..?

Pedagogové výtvarného oboru

Aktuální přehled pedagogů najdete v sekci Pedagogický sbor.

Rozvrh výtvarného oboru ke stažení zde: