Top Foto   ZUS Ilji Hurníka
 

Základní informace o škole

Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha
se sídlem Praha 1, Mariánské nám.2
Název: Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21
Sídlo: Slezská 21/920, 120 00 Praha 2
IČO: 006 39 338
Škola je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Škola je řádným členem Asociace základních uměleckých škol
Číslo účtu školy pro bezhotovostní převod úplaty za vzdělávání:
211343919/0600 GE Money Bank

Nabízíme kvalitní výuku všech uměleckých oborů, rozvíjení talentu a dovedností Vašich dětí, účast v národních i mezinárodních soutěžích, na slavnostních koncertech a vystoupeních ( např. ve Velkém sále Novoměstské radnice nebo v sále Martinů na Akademii múzických umění ), výměnné zájezdy do zahraničí. Výuka probíhá v odpoledním režimu. Škola nenabízí výuku literních předmětů. Všichni pedagogové jsou absolventy konzervatoří a vysokých uměleckých škol, řada z nich se aktivně věnuje i své umělecké profesi. Škola má nově zrekonstruované a moderně vybavené učebny a nový koncertní sál, má také bezbariérový přístup.

HUDEBNÍ OBOR
KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ
má asi 220 žáků. Kromě hry na klavír vyučujeme též hru na elektrické klávesové nástroje. Velké oblibě se u žáků těší spolupráce mezi hudebními odděleními formou komorní hry. Součástí výuky je také čtyřruční hra a improvizace.

ODDĚLENÍ  DECHOVÝCH  A BICÍCH NÁSTROJŮ
má cca 190 žáků. Vyučujeme hře na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, trubku, pozoun a bicí nástroje. Od 3.ročníku se žáci věnují též komorní hře, stálými soubory jsou kvarteta zobcových a příčných fléten, saxofonové kvarteto a swingový orchestr Fever band.

ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
má přibližně 100 žáků. Vyučujeme hru na housle, violu, violoncello a kontrabas. Mladší žáci navštěvují smyčcový soubor, kde se učí základům souhry. Významné místo patří Komornímu orchestru Fénix, který nás úspěšně reprezentuje na soutěžích a domácích i zahraničních koncertech. Někteří žáci se uplatňují též v lidovém souboru Kolíček.

ODDĚLENÍ KYTAROVÉ má cca 60 žáků. Výuka je zaměřena na zvládnutí kytary jako klasického sólového nástroje, od vyšších ročníků žáci přibírají komorní hru s jinými nástroji či zpěvem, učí se také doprovody z akordických značek. V průběhu studia se žáci seznámí s různými hudebními styly od klasiky po folk, jazz a blues.

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ má asi 45 žáků. Vedle sólového zpěvu mohou žáci navštěvovat  pěvecký sbor a komorní sbor.

Hudební nauka  je součástí výuky žáků od 1. do 5.ročníku hudebního oboru.

TANEČNÍ OBOR
navštěvuje cca 80 žáků. Přípravná taneční výchova je určena pro děti od 5 do 7 let,. Největší důraz je kladen na vedení dětí k přirozenému pohybu v souladu s hudbou. Děti ve věku od 7 do 14 let studují základy klasického, současného a lidového tance, starší žáci se zdokonalují v tanečních technikách, zvládají náročné taneční prvky v moderních choreografiích.

VÝTVARNÝ OBOR
má asi 135 žáků. Přípravná výtvarná výchova je určena pro děti od 5 do 8 let. Vyučujeme  různým technikám - kresbě, malbě, grafice, modelování, tvarování.Ve vyšších ročnících se učí dějinám výtvarného umění. Žáci pravidelně pořádají výstavy svých prací a účastní se s úspěchem nejrůznějších výtvarných soutěží u nás i v zahraničí. Mnoho žáků tohoto oboru bylo přijato na střední a vysoké školy výtvarného zaměření.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
má asi 40 žáků, kteří se věnují především herecké průpravě a přednesu. V divadelním souboru mají žáci možnost zúčastnit se amatérských přehlídek a soutěží v rámci základních uměleckých škol. Někteří naši absolventi úspěšně pokračují ve studiu na středních a vysokých školách uměleckého směru.

 
 
< Zpět
 
Novinky:
10.12.2018
Srdečně Vás zveme na kytarové semináře, které se konají vždy od 9:00 do cca 13:00 v koncertním sále ZUŠ I. Hurníka. Semináře jsou pro všechny pražské pedagogy zdarma díky podpoř...
Více >
 
04.12.2018
Klára Gibišová, žákyně paní Taťány Vejvodové, reprezentovala školu na společném koncertu žáků Základní umělecké školy Jána Albrechta v Bratislavě k 30. výročí založení bratisl...
Více >
 
03.12.2018
Srdečně vás zveme na prosincové koncerty naší školy! Vybrat si můžete z  mnoha třídních večerů, vystoupení jednotlivých oddělení i slavnostních koncertů sborů a orchestrů. Přehled...
Více >
 
Copyright © 2008 - 2018 ZUŠ Ilji Hurníka