Top Foto   ZUS Ilji Hurníka
 
18.05.2018
Srdečně Vás zveme na druhý veřejný absolventský koncert, který se uskuteční v úterý 22. května od 18:30 v Atriu na Žižkově. Představí se Vám absolventi I. a II. cyklu a další hosté.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na viděnou!


18.05.2018
Richard Rezek ze třídy Blanky Novákové a Miriam Speváková ze třídy Štěpána Růžičky získali čestné uznání na Mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

 

15.05.2018
V ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů získal komorní smyčcový orchestr FÉNIX POD VEDENÍM JITKY VAŇOURKOVÉ 2. CENU. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!
10.05.2018

Gratulujeme všem soutěžícím, jejich pedagogům i korepetitorům k mimořádným výsledkům v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje.

Hra na flétnu:

Valerie Skoumalová  - 2. cena (ped. J. Stralczynská)

Magda Exnerová  - 1. cena (B. Dušková)

Marie Kliśová - 3. cena (ped. B. Dušková)

 

Hra na saxofon:

Barbora Stárková - 3. cena (ped. P. Škrobálek)

Ghenadij Boldurat - 1. cena (M. Bárta)

Julie Králová - 3. cena (M. Bárta)

 

Hra na trubku:

Markéta Edrová - 2. cena (P. Černík)

 

Hra na zobcovou flétnu:

Tamar Taussig - 2. cena (J. Stralczynská)

Hugo Volf - 2. cena (T. Bedrník)

 

09.05.2018
Srdečně Vás zveme na první absolventský koncert, který se uskuteční v pondělí 14. května v Atriu na Žižkově. Představí se Vám absolventi I. a II. cyklu a další hosté. Těšit se můžete na pestrý repertoár od J. S. Bacha, přes L. van Beethovena a C. Debussyho až po díla současných autorů.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na viděnou!


27.04.2018
V pondělí 30. 4. a v pondělí 7. 5. je v naší škole ředitelské volno. V úterý 1. 5. a 8. 5. je státní svátek. Výuka tedy v obou týdnech probíhá pouze od středy do pátku.
26.04.2018

Zveme Vás na přijímací zkoušky                                                          

Přijímací zkoušky na rok 2018/2019 se budou konat ve dnech 15. a 16. května od 14:00 do 17:30 v ulici Slezská 21 pro hudební, výtvarný a literárně - dramatický obor, pro taneční obor v ulici Dittrichova 9, Praha 2.

Přijďte k nám všichni, kteří se chcete věnovat

  • HUDEBNÍMU OBORU - hře na hoboj, fagot, pozoun, housle, violu, violoncello, kontrabas, sborovému zpěvu (do přípravného studia jsou přijímány děti ve věku od 5 let, do základního studia od 7 let). Z kapacitních důvodů nemůžeme bohužel přijmout pro příští rok nové žáky pro tato zaměření: klavír, akordeon, harfa, zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, bicí nástroje, kytara a sólový zpěv.
  • ve VÝTVARNÉM OBORU kresbě, malbě, grafickým technikám, modelování, dekorativní tvorbě, akční a objektové tvorbě, dějinám výtvarného umění a  digitálnímu zpracování obrazu (pro děti od 5 do 7 let)
  • v TANEČNÍM OBORU taneční průpravě, klasickému, lidovému a modernímu tanci (pro děti od 5 do 7 let)
  • v LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉM OBORU hlasové výchově, přednesu, základům dramatické tvorby, sólovému dramatickému projevu, jevištnímu pohybu, práci v dramatickém souboru (pro děti od 6 let)

Jak probíhají přijímací zkoušky:

  • Hudební obor - prověřují se hudební sluch (zpěv lidové písně) a rytmus
  • Výtvarný obor - uchazeči si přinesou 6 - 10 svých libovolných prací
  • Literárně  - dramatický obor - libovolný přednes nebo četba vybraného textu
  • Taneční obor - posuzují se fyzické dispozice, hudební a rytmické cítění

 

 

 

26.04.2018

Srdečně Vás zveme na koncerty v květnu 2018! Těšit se můžete na bezpočet třídních večírků, absolventské koncerty veřejné i interní a samozřejmě na velký závěrečný koncert všech souborů a orchestrů, který se koná tradičně v Sále Martinů na HAMU. Podrobný rozpis akcí si můžete stáhnout v příloze. Těšíme se na viděnou!


Soubor ke stažení - koncertyvkvetnu2018.pdf
24.04.2018
Na I. česko - slovenské harfové soutěži v Liberci získaly 3. cenu Arina Marochkina a Amalie Vydrová ze třídy Any Brateljević. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!
24.04.2018

O víkendu se konaly dvě klavírní soutěže, na kterých se výborně umístili žáci z naší ZUŠ.

Na Karlovarské růžičce získala naše škola:

1. cenu - Johana Vítová (T. Vejvodová)

2. cenu - Klára Mlejnková (T. Vejvodová)

Čestné uznání - Elisabeth Maldonado a Jano Llamas Kirsch (M. Khidirová)

 

Ma Mezinárodní klavírní soutěži Broumovská klávesa získal Čestné uznání Filip Koča (S. Böhmová)

Moc gratulujeme žákům i jejich pedagogům!

 
Novinky:
16.10.2018
Srdečně Vás zveme na koncert židovské hudby, který se bude konat v barokním refektáři Emauzy v pondělí 22. 10. 2018 od 18:30....
Více >
 
09.10.2018
Z důvodu nemoci p. uč. Pokorné odpadá výuka tanečního oboru ve středu 10. 10., v pátek 12. 10. a ve středu 17. 10.Od pátku 19. 10. probíhá výuka no...
Více >
 
01.10.2018
Srdečně zveme všechny zájemce na další díl cyklu "Vinohradských klavírních seminářů". Setkání se uskuteční v pátek 19. října od 9:00 do cca 12:30 v koncertním sále Z...
Více >
 
Copyright © 2008 - 2018 ZUŠ Ilji Hurníka