Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menu
Úvodní strana » O studiu » Akademie pro seniory

Akademie umění a kultury pro seniory HMP

Akademie umění a kultury pro seniory je oblíbeným projektem hlavního města Prahy. Jeho hlavním posláním je umožnit pražským seniorům uměleckou seberealizaci v oboru, kterému se dříve věnovali, nebo s jeho studiem teprve chtějí začít. Studium trvá tři roky a je pro všechny zájemce od 55 let zdarma a především pro radost. Výuka probíhá převážně v dopoledních hodinách, nejprve jednou v týdnu, později jednou za čtrnáct dní, aby studenti měli možnost v klidu se připravit a studium je nestresovalo.

V ZUŠ Ilji Hurníka končí v červnu 2019 první tříletá výuka, naši studenti Akademie měli zájem o hru na klavír, na kytaru, housle, violu, kontrabas, trubku, akordeon, o zpěv, o výtvarný obor a literárně-dramatický obor (divadlo).

Noví zájemci o studium, které bude probíhat od října 2019 do června 2022, se mohou hlásit telefonicky nebo mailem (kloub@zusihurnika.cz). V červnu 2019 potvrdíme možnost výuky zvoleného oboru a vyzveme zájemce k vyplnění závazné přihlášky.