Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menu

Kopecká2.jpgKopecká Anna

Anna Kopecká se věnuje tanci od svých tří let jako žačka lidového a scénického tance. Na taneční konzervatoři Praha začala studovat klasický tanec. Po ukončení studia na konzervatoři začala prohlubovat své folklorní dovednosti ve FS Rosénka a za nedlouho pak v NS Kohoutek. Dále je členkou Tanečního divadla Bufo a tančí v několika málo inscenacích uváděných v Národním divadle (Prodaná nevěsta). Jako interpretka se dále prezentuje v Českých večerech, pořádaných především pro zahraniční publikum, dále pak ve filmech (Zlatý podraz aj.). Jako lektorka vedla několik tanečních workshopů, například na festivalu Zlatá Praha nebo při Dni tance v Litoměřicích.