Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menu
Úvodní strana » Články
 • Přijímací zkoušky

  Přijímací zkoušky se budou konat v týdnu od 15. do 19. června. Sledujte prosím bližší informace na našich webových stránkách.

 • Obnovení prezenční výuky ve vybraných oborech

  Vážení rodiče, milí žáci, studenti Akademie pro seniory, rádi bychom vás informovali o obnovení prezenční výuky ve vybraných oborech. Vzhledem k odlišným požadavkům na jednotlivé obory se liší termíny, odkdy bude možné výuku zahájit: Hudební obor - individuální výuka je obnovena od pondělí 11. 5., pokud nejste domluveni se svým učitelem jinak. Hudební nauka a přípravné hudební vzdělávání (PHV) - budou probíhat až do odvolání pouze distančním způsobem, tedy výukou na dálku. Podle Vašich reakcí je větší zájem o pokračování výuky online a v tuto chvíli nejsme schopni zajistit paralelní distanční i prezenční výuku. Činnost všech souborů, orchestrů i seminářů je rovněž do odvolání pozastavena. Pěvecký sbor Coloreton – bude Vás informovat slečna Silvie Młynarczyková. Literárně-dramatický obor - prezenční výuka bude obnovena podle konkrétních dětských skupin. Rovněž Vás budou informovat Vaši učitelé. Výtvarný obor – výuka bude zahájena od 18. května 2020, do té doby bude připravena učebna tak

 • Odložení termínu přijímacích zkoušek

  Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na naší škole, původní květnový termín přijímacích zkoušek je z důvodu nařízení vlády zrušen a bude odložen na později - budeme se snažit uspořádat přijímací zkoušky v polovině června/ druhé polovině června. Sledujte prosím naše webové stránky. Děkujeme za pochopení.

 • Uzavření škol

  Vážení rodiče, milí žáci, studenti Akademie pro seniory, z rozhodnutí vlády ČR, s platností od 13. března 2020, je do odvolání přerušena pravidelná výuka i všechny školní akce. Děkujeme za pochopení, jakékoliv změny oznámíme zde, vedení školy

 • Koncert sólistů

  Srdečně vás zveme na slavnostní koncert sólistů, který se uskuteční v pondělí 16. března od 18:30 v Atriu na Žižkově (Čajkovského 12, Praha 3). Těšit se můžete na vystoupení nejtalentovanějších sólistů smyčcového, klávesového, kytarového i pěveckého oddělení. Vstupné dobrovolné.

 • Informace o koronaviru

  Všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portálu https://bezpecnost.praha.eu/, který je průběžně aktualizován. Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci neustále monitoruje a je v nepřetržitém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a dalšími subjekty.

 • Jarní prázdniny

  Od pondělí 17. února do pátku 21. února jsou i na naší ZUŠ jarní prázdniny. Výuka dle rozvrhu začíná opět v pondělí 24. února.

 • 6. 2. odpadá pěvecký sbor Coloreton

  Ve čtvrtek 6. 2. 2020 odpadá z důvodu nemoci výuka pěveckého sboru Coloreton s paní učitelkou Mlynarczykovou. Děkujeme za pochopení.

 • Pololetní prázdniny

  V pátek 31. ledna 2020 jsou i naší škole pololetní prázdniny. Výuka začíná dle rozvrhu opět v pondělí 3. února.

 • Zkouška samostudia HN

  Pololetní písemné přezkoušení z hudební nauky (pro žáky, kteří mají povoleno samostudium) se koná v pondělí 13. 1. 2020 mezi 15:20 – 18:00 hod. v učebně č. 4. V této době odpadá pravidelná výuka HN ( 3., 4. a 5. ročník). Samostudenti, kterým se tento termín nehodí, mohou využít náhradní (před)termín ve středu 8. 1. od 17 do 18 hodin.