Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2 menu

Akce v lednu 2020                 Celoroční kalendář

10. 1.

17:30 Putování za hvězdou - vystoupení LDO Sál školy

16. 1.

18:00 Třídní večer žáků J. Vaňourkové Sál školy

17. 1.

17:00 Třídní večer žáků V. Binarové Sál školy

21. 1.

18:00 Třídní večer žáků J. Hernychové Sál školy

23. 1.

18:00 5. koncert žáků Sál školy

24. 1.

16:00 Třídní večer žáků Z. Sajdlové Sál školy

24. 1.

18:00 Třídní koncert žáků M. Khidirové

Sál školy

28. 1.

18:00 Třídní koncert žáků T. Bedrníka Sál školy

30. 1.

17:00 Třídní koncert žáků K. Marečkové Sál školy